top of page
A Supportive Hug

THEMA'S IN BEGELEIDING

Waarmee kan u bij mij terecht?

Informatie: Informatie

PSYCHISCHE KLACHTEN

Binnen deze praktijk kan u terecht voor een varia aan intrapsychische klachten gaande van depressieve gevoelens, angstproblemen, een lage eigenwaarde tot traumaverwerking, rouw & verlies, verslavingen en zingevingsvragen. 

Ook wordt nauw samengewerkt met andere psychologenpraktijken in de regio. Bent u niet zeker in hoeverre u binnen De Nerf geholpen kan worden, neem gerust contact zodat wij u te woord kunnen staan en u zonodig kunnen verder helpen naar een collega.

photo-1543204607-75cad6df85c3.jpeg

BURN OUT & STRESSGERELATEERDE PROBLEMEN

Naast bovengenoemde klachten wordt er binnen de praktijk ook frequent gewerkt rond stress- en werkgerelateerde problemen. Er werden dan ook verschillende opleidingen en scholingen gevolgd inzake burn out & stressreductie. 
Gedurende de begeleiding gaan therapeut en cliënt allereerst de aanwezige stressoren in kaart brengen, waarna de cliënt tools en middelen wordt aangereikt om in de toekomst beter te kunnen omgaan met stressbronnen. Dit met als einddoel uiteindelijk minder onderhevig te zijn aan de gevolgen van stress waardoor het evenwicht in professioneel of persoonlijk functioneren kan bewaard blijven.

photo-1473448912268-2022ce9509d8.jpeg

RELATIETHERAPIE VANUIT EMOTIONALLY FOCUSED THERPY

Soms gebeurt het dat we na een tijd beseffen onszelf of onze partner niet langer te herkennen. Conflict en onbegrip hebben de plaats ingenomen van intimiteit & verbondenheid. Veelal echter streven we nog steeds eenzelfde doel na. Namelijk samen gelukkig de toekomst tegemoet gaan.

In de relatietherapie wordt geprobeerd dit gemeenschappelijke doel opnieuw naar de voorgrond te halen. Binnen een neutrale ruimte en met de therapeut als ondersteunend en niet-oordelende tussenpersoon, wordt allereerst geprobeerd de dialoog tussen beide partners opnieuw te herstellen. Verwachtingen naar elkaar toe worden onderzocht waarbij begrippen als verbinding, communicatie en gelijkwaardigheid centraal staan.

De invalshoek welke wordt gehanteerd is deze van de Emotionally Focused Therpy (EFT-therpie) van Sue Johnson. Een vorm van relatietherapie die vanuit het hechtingskader de heersende dialogen gaat proberen begrijpen.

photo-1505150099521-fde7970bcc3a.jpeg

TRAUMA & ANGSTPROBLEMEN ADHV EMDR-THERAPIE

Trauma kan worden omschreven als een overweldigende ervaring waarvan de verwerking is vastgelopen. Hierdoor kunnen een resem aan klachten ontstaan zoals nachtmerries, angstaanvallen, herbelevingsmomenten enzoverder. Aan de hand van EMDR-therapie (eye movement desensitization & reprocessing) wordt geprobeerd om alsnog tot verwerking te komen zodat bijhorende klachten opgelost raken. 


Emdr-therpie is een redelijk jonge traumabehandelingsvorm, waar echter al veel onderzoek naar gedaan werd gezien de resultaten erg succesvol zijn. Vermoedt wordt dat, door de oogbewegingen die worden gegenereerd, de REM-slaapfase wordt nagebootst, welke ons brein aanzetten tot verwerking.

Therapeut

TARIEVEN

Ons aanbod

INDIVIDUELE SESSIE

€70Een sessie duurt steeds 60 minuten. 

Afhankelijk van je ziekenfonds is er een gedeeltelijke terugbetaling.

RELATIETHERAPIE

€90 / €120


Een sessie duurt normaliter 60 minuten, maar kan op vraag van de cliënt 90 minuten duren.  

DIAGNOSTIEK

€85


Deze prijs geldt per uur. Afhankelijk van testing kan deze variëren. 

Inclusief testmateriaal.

Exclusief verslag & rapporteringsgesprek.

Informatie: Prijslijst
bottom of page